ตรวจสอบตำแหน่ง
รถโดยสารประจำทางได้ง่ายๆ

Bus-Beam เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้โดยสารรถบัสประจำทาง
ตรวจดูตำแหน่งระหว่างรอรถบัสประจำทางคันที่กำลังจะมาถึง
ทำให้ไม่ต้องกังวลในการรอรถบัสอีกต่อไป

Bus-Beam เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้โดยสาร
รถบัสประจำทางตรวจดูตำแหน่ง
ระหว่างรอรถบัสประจำทางคันที่กำลังจะมาถึง
ทำให้ไม่ต้องกังวลในการรอรถบัสอีกต่อไป

Bus-Beam เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้
ผู้โดยสารรถบัสประจำทาง
ตรวจดูตำแหน่งระหว่างรอรถบัสประจำทาง
คันที่กำลังจะมาถึง ทำให้ไม่ต้องกังวลในการรอรถบัสอีกต่อไป

รองรับทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

รองรับทั้งระบบปฎิบัติการ
iOS และ Android

Bus-Beam คืออะไร

Bus-Beam
คืออะไร

Bus-Beam เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถบัสประจำทาง
โดยช่วยให้ทราบและติดตามตำแหน่งของรถบัสคันที่ใกล้ที่สุดที่กำลังจะมารับ
ในรูปแบบทั้งตารางตัวเลขและแผนที่ ทำให้การรอรถบัสง่ายยิ่งขึ้นและลดความกังวลระหว่างการรอ
การใช้งานก็ง่ายเพียงเปิดแอประบบจะทราบตำแหน่งที่คุณยืนอยู่และจะแสดงรายชื่อ
ของสายรถบัสประจำทางที่ให้บริการในจังหวัดนี้ให้ท่านเลือกเพื่อดูตำแหน่งรถบัสที่กำลังจะมาถึง
ถ้าหากคุณต้องการดูตำแหน่งรถบัสของจังหวัดอื่นก็สามารถทำได้
ด้วยการเลือกจังหวัดต่างๆตามที่ต้องการ

Bus-Beam เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถบัสประจำทาง โดยช่วยให้ทราบและติดตาม
ตำแหน่งของรถบัสคันที่ใกล้ที่สุดที่กำลังจะมารับ
ในรูปแบบทั้งตารางตัวเลขและแผนที่ ทำให้การรอรถบัสง่ายยิ่งขึ้น
และลดความกังวลระหว่างการรอ
การใช้งานก็ง่ายเพียงเปิดแอประบบจะทราบตำแหน่งที่คุณยืนอยู่
และจะแสดงรายชื่อของสายรถบัสประจำทางที่ให้บริการ
ในจังหวัดนี้ให้ท่านเลือกเพื่อดูตำแหน่งรถบัสที่กำลังจะมาถึง
ถ้าหากคุณต้องการดูตำแหน่งรถบัสของจังหวัดอื่นก็สามารถทำได้
ด้วยการเลือกจังหวัดต่างๆตามที่ต้องการ

Bus-Beam เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถบัสประจำทาง โดยช่วยให้ทราบและติดตามตำแหน่งของรถบัสคันที่ใกล้ที่สุดที่กำลังจะมารับ ในรูปแบบทั้งตารางตัวเลขและแผนที่ ทำให้การรอรถบัสง่ายยิ่งขึ้นและลดความกังวลระหว่างการรอ
การใช้งานก็ง่ายเพียงเปิดแอประบบจะทราบตำแหน่งที่คุณยืนอยู่และจะแสดงรายชื่อ ของสายรถบัสประจำทางที่ให้บริการในจังหวัดนี้ให้ท่านเลือกเพื่อดูตำแหน่งรถบัสที่กำลังจะมาถึง ถ้าหากคุณต้องการดูตำแหน่งรถบัสของจังหวัดอื่นก็สามารถทำได้ ด้วยการเลือกจังหวัดต่างๆตามที่ต้องการ

Bus-Beam เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถบัสประจำทาง โดยช่วยให้ทราบและติดตาม
ตำแหน่งของรถบัสคันที่ใกล้ที่สุดที่กำลังจะมารับ
ในรูปแบบทั้งตารางตัวเลขและแผนที่ ทำให้การรอรถบัสง่ายยิ่งขึ้น
และลดความกังวลระหว่างการรอ
การใช้งานก็ง่ายเพียงเปิดแอประบบจะทราบตำแหน่งที่คุณยืนอยู่
และจะแสดงรายชื่อของสายรถบัสประจำทางที่ให้บริการ
ในจังหวัดนี้ให้ท่านเลือกเพื่อดูตำแหน่งรถบัสที่กำลังจะมาถึง
ถ้าหากคุณต้องการดูตำแหน่งรถบัสของจังหวัดอื่นก็สามารถทำได้
ด้วยการเลือกจังหวัดต่างๆตามที่ต้องการ

Bus-Beam เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วย
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร
ที่ใช้บริการรถบัสประจำทาง
โดยช่วยให้ทราบและติดตามตำแหน่งของ
รถบัสคันที่ใกล้ที่สุดที่กำลังจะมารับ
ในรูปแบบทั้งตารางตัวเลขและแผนที่
ทำให้การรอรถบัสง่ายยิ่งขึ้น
และลดความกังวลระหว่างการรอ
การใช้งานก็ง่ายเพียงเปิดแอประบบจะทราบ
ตำแหน่งที่คุณยืนอยู่และจะแสดงรายชื่อ
ของสายรถบัสประจำทางที่ให้บริการ
ในจังหวัดนี้ ให้ท่านเลือกเพื่อดู
ตำแหน่งรถบัสที่กำลังจะมาถึง
ถ้าหากคุณต้องการดูตำแหน่งรถบัส
ของจังหวัดอื่นก็สามารถทำได้
ด้วยการเลือกจังหวัดต่างๆตามที่ต้องการ

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

1. เข้า Play Store สำหรับ Andriod
หรือ App Store สำหรับ IOS

2. พิมพ์ "Bus-Beam" ในช่องค้นหา
แล้วทำการดาวน์โหลด หรือสแกน QR Code
เพื่อไปที่หน้าดาวน์โหลดทันที

2. พิมพ์ "Bus-Beam"
ในช่องค้นหาแล้วทำการดาวน์โหลด
หรือสแกน QR Code
เพื่อไปที่หน้าดาวน์โหลดทันที

3. ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อย
พร้อมใช้งาน

ดาวน์โหลด Bus-Beam ฟรี! ได้แล้ววันนี้

ดาวน์โหลด Bus-Beam ฟรี!
ได้แล้ววันนี้

ดาวน์โหลด
Bus-Beam ฟรี!
ได้แล้ววันนี้

รองรับทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

รองรับทั้งระบบปฎิบัติการ
iOS และ Android